Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
פונגידור
תכשיר חיטוי קוטל פטריות רחב טווח יעיל כנגד פטריות כגון: אספרגילוס פומיגטוס, אספריגלוס ניגר, המזהמות מבנים וציוד
התוויות
פונגידור מיועד לחיטוי מבני לול, מדגרות, רפתות, אורוות ומחסנים חקלאיים הנגועים בפטריות.
תכולה:
אנילקונזול - Enilconazole 20%
הוראות שימוש ומינון מומלץ

יש למהול 100 מ"ל פונגידור ב- 13 ליטר מים. יש לפנות את המבנים מבעלי חיים, כלי מספוא ומים.

יש לנקות באופן יסודי את המבנים והציוד המיועדים לחיטוי.

 

1.      לטיפול במבני לול, מדגרות, רפתות, אורוות ומחסנים חקלאיים הנגועים בפטריות:

a.   רסס את הקירות והרצפה בכמות של 1 ליטר תמיסה מהולה ל- 75 מ"ר או ערפול בכמות של 1 ליטר תמיסה מהולה ל – 300 מ"ק.

2.     מדגריות וציוד הדגרה מזוהמים בפטריות:

a.   מדגריה - יש לחטא את כל המדגריה והציוד המזוהם ע"י ריסוס של 1 ליטר תמיסה מהולה לכל 75 מ"ר.

b.   תאי דגירה- יש לחטא את הדפנות, הדלתות והחלל לפני הכנסת הביצים להדגרה ע"י ערפול ב- 1 ליטר תמיסה מהולה לכל 300 מ"ק.

c.   תאי בקיעה - לחטא את הדפנות , הדלתות והחלל ע"י ערפול ב- 1 ליטר תמיסה מהולה לכל 300 סמ"ק.

d.   מניעת זיהומי פטריות בחדרי המדגריה, תאי הבקיעה והאיסוף – יש לחטא ע"י ריסוס של 1 ליטר תמיסה מהולה לכל 300 מ"ק בלילה שלפני האכלוס ואחרי האיסוף.

 

 

 

אזהרות

1.התכשיר רעיל בבליעה.

2.התכשיר צורבני וגורם לגירוי חריף לעיניים, עלול לגרום לנזק בעיניים.

3. התכשיר רעיל בשאיפה, צורבני למערכת הנשימה ומזיק במגע עם העור.

אמצעי זהירות

א.   בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן, בגדים מתאימים עם שרוולים ארוכים, מסיכת נשימה בעלת מסנן מסוג ABEK2P3 וכפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים.

ב.   יש להמנע ממגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאיפת החומר או בליעתו.

ג.    עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר.

עזרה ראשונה

במקרה של בליעה – אין לגרום להקאה, שטוף היטב את פיו של הנפגע, ופנה לקבלת טיפול רפואי.

 אין להשקות נפגע חסר הכרה.

במקרה של שאיפה – פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי.

במקרה של מגע בעור – שטוף היטב בסבון ובמים זורמים ופנה לקבלת טיפול רפואי.

במקרה של מגע בעיניים – שטוף במים זורמים לפחות 15 דקות ופנה לקבלת טיפול רפואי.

אחסון

יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצר, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול באריזות ריקות

שטוף היטב את האריזה, לפחות 3 פעמים, שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס, נקב את האריזה הריקה השטופה והשלך אותה למיכל אשפה.

סכנות לסביבה

1.      רעיל מאוד ליצורים שוכני מי, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.

2.      אין לזהם מקורות מים או לשפוך את התכשיר על הקרקע.

מספר רישום בשירותים הוטרינריים
1354
יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל
מוצר חדש