Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
איזו פרופיל אלכוהול 70% - IPA
תמיסת חיטוי
התוויות
לחיטוי כללי של משטחים, ציוד חקלאי וכלים רפואיים במרפאות וטרינריות.
תכולה ב-1 ליטר
מים עד 100%
הוראות שימוש ומינון מומלץ
התכשיר מוכן לשימוש ע"י טבילה, מריחה, או ריסוס על פי הנחיות הרופא הווטרינרי על גבי האזור המיועד לחיטוי.
יש לאוורר את האזור המטופל.
אזהרות
רעיל ומזיק בשאיפה ובליעה.
התכשיר מזיק וצורבני לעור, מערכת הנשימה והעין - עלול לגרום לנזק בעין.
התכשיר דליק, יש להרחיקו מחום ולהבה גלויה.
אמצעי זהירות
בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן, בגדים מתאימים עם שרוולים ארוכים, מסיכות ריסוס בעלות מסנן מסוג P2 וכפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים.
יש להמנע ממגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו.
התכשיר דליק יש להרחיקו מחום ומלהבה גלויה.
עזרה ראשונה

במקרה של חשש להרעלה משאיפת התרסיס, יש לעבור לאזור עם אויר נקי, במקרה של בליעת התכשיר, יש לתת לנפגע לא יותר מ- 2 כוסות מים ולגרום להקאה.
לפנות לייעוץ רפואי ולהציג את תוית המוצר.
במקרה של מגע עם העור או העיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.

למידע רפואי ניתן לפנות למרכז הארצי להרעלות 04-8541900.

אחסון
יש לאחסן את התכשיר במקום נעול אפל וקריר המיועד לחומרי חיטוי, הרחק מחום ולהבה גלויה הרחק מהישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים, בעלי חיים, מי שתיה ומזון.
טיפול באריזות ריקות
שטוף היטב את האריזה, לפחות 3 פעמים, נקב את האריזה הריקה השטופה והשלך אותה למיכל אשפה.
אריזה
מיכל 250 סמ"ק: 1 ליטר
מספר רישום בשירותים הוטרינריים
רשיון מס'1061
יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל
דליק