Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
ספטודור פורטה
תמיסת חיטוי - סניטציה - אנטיספטי
התוויות
ספטודור פורטה מיועד לחיטוי ציוד, מבנים חקלאיים, משטחים ומדגרות, לאחר שטיפה וניקוי ראשוניים.
תכולה ב- 1 ליטר
Glutaraldehyde 12.5%
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 15.0%
Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chloride 11.25%
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 4.5%
Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride 6.75%
הוראות שימוש ומינון מומלץ

אין להשתמש בתכשיר במבנים בהם נמצאים בעלי חיים.

ניתן להשרות ו/או לרסס את הציוד והמבנה.

כמות התמיסה הנחוצה למ"ר 0.15 - 0.3 ליטר.

המינון המומלץ הוא לערבב 5 מ"ל ב- 10 ליטר מי ברז.

 

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי) 2011, השימוש בתכשיר מחייב את המעסיק במקום העבודה למלא אחר דרישות התקנה, לרבות ביצוע מדידות סביבתיות – תעסוקתיות באמצעות מעבדה מוסמכת.

 

קרא בעיון את עלון התכשיר לפני השימוש.

אזהרות

1. התכשיר רעיל בשאיפה ובליעה.

2. התכשיר מזיק וצורבני לעור, מערכת הנשימה והעין – עלול לגרום לנזק בעין.

3. התכשיר עלול לגרום לגירוי וריגוש בשאיפה ובמגע עם העור.

4. התכשיר נספג דרך העור ומשפיע על מערכת העצבים, כבד כליות והעיניים.
אמצעי זהירות
1. בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן, בגדים מתאימים עם שרוולים ארוכים, מסיכות בעלות מסנן מסוג A וכפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים.

2. יש להמנע ממגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו.

3. עם סיום העבודה יש לכבס את בגדי העבודה לפני שימוש חוזר.

עזרה ראשונה

במקרה  של בליעה – אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה ב 2 – 3  כוסות חלב ופנה לקבלת טיפול רפואי.  אין להשקות נפגע חסר הכרה.

במקרה של שאיפה – פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי .

במקרה של מגע בעור – שטוף במים זורמים ופנה לקבלת טיפול רפואי .

במקרה של מגע בעיניים – שטוף במים זורמים ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי .

 

למידע רפואי ניתן לפנות למרכז הארצי להרעלות  04-8541900

 

 

 

אחסון

שמור את האריזה סגורה היטב.

יש לאחסן  את התכשיר במקום נעול אפל וקריר המיועד לחומרי חיטוי.

מי שתיה ומזון או של אנשים בלתי מוסמכים.
טיפול באריזות ריקות

שטוף היטב את האריזה, לפחות 3 פעמים, שפוך את התשטיף אל  מיכל הריסוס, נקב את האריזה הריקה השטופה והשלך אותה למיכל אשפה.

אריזה

1 ליטר

5 ליטר

200 ליטר 

סכנות לסביבה

החומר רעיל ליצורים החיים במים, יש להיזהר בשימוש ולא לזהם מקורות מים.

מספר רישום בשירותים הוטרינריים
761
יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל
מגרה