Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
קרצימת 5
אבקה לאיבוק
התוויות
קרצימת 5 מיועד להדברת כינים, קרציות, קרדיות כולל קרדית העוף הצפונית והטרופית, קרדית הנוצה וטפילים חיצוניים אחרים הפוגעים בעופות ובהודיים.
תכולה
Napthyl -N- Methylcarbamate 5%
טלק, מייצבים, משטחים ומונעי התגבשות עד 100%

 החומר הפעיל מעכב כולינאסטרזה אנטידוט - אטרופין

הוראות שימוש ומינון מומלץ
יש להכניס לתוך " מגפר " את כמות האבקה הדרושה ולאבק את העופות.

מומלץ בכל מקרה לאבק את כל העוף ובמיוחד במקומות הנגועים.

מומלץ לאבק לאחר איסוף אחרון של הביצים למניעת שבר.

בעת היישום יש למנוע מגע התכשיר עם כלי המזון והשתייה של העופות. 
  

סוג הטפיל

מינון

הערות

קרדיות

מטילות מגזע קל: 10 - 20 גרם לעוף

יש לחזור על הטיפול

 

מטילות מגזע בשר: 15 - 25 גרם לעוף

כעבור 10 - 14 יום להשמדת

כינים

מטילות מגזע קל:  10 - 20 גרם לעוף

הבקיעות החדשות של ביצי

 

מטילות מגזע בשר: 15 - 25 גרם לעוף

הכינים 

 

 

אזהרות
התכשיר רעיל בבליעה ומשפיע על מערכת העצבים (מעכב כולין אסטראז') והעור.
התכשיר מזיק וגורם לגירוי בשאיפה, בבליעה ובמגע עם העור והעיניים.
בתכשיר סיכון אפשרי לנזק לעובר אדם, מומלץ לנשים בגיל הפוריות לא לבוא במגע עם התכשיר.
התכשיר עלול להיות מוטגני (Possible mutagen).
אמצעי זהירות
בעת ההכנה והיישום, יש להשתמש בבגדי מגן עם שרוולים ארוכים, כפפות גומי, מסיכת אבך עם מסנן מסוג P2 ומשקפי מגן.
עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים את כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולכבס בנפרד את בגדי העבודה.
יש להמנע ממגע התרסיס עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
עזרה ראשונה
במקרה של זיהום בעור או פגיעה בעיניים - יש לשטוף היטב במים זורמים.
במקרה של חשד להרעלה משאיפה/בליעה יש לעבור לאזור עם אויר נקי, לא לגרום להקאה, לפנות לייעוץ רפואי ולהציג את תווית המוצר.
למידע רפואי, ניתן לפנות למרכז מידע ארצי בהרעלות ביה"ח רמב"ם חיפה 04-8541900.
אחסון
שמור במקום נעול קריר ואפל המיועד לחומרי הדברה.
הרחק מהישג ידם של ילדים ומבעלי חיים.
טיפול באריזות ריקות
רוקן היטב את האריזה, גזור/קרע את האריזה הריקה והשלך אותה למיכל האשפה.
סכנות לסביבה

1. חומר רעיל לדגים וליצורים החיים במים, בעת היישום יש להזהר בשימוש ולא לזהם מקורות מים.

2. התכשיר רעיל לדבורים אין ליישם את התכשיר בקרבת דבורים.

יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל