Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
סיפרדור
תרכיז מתחלב להדברת חרקים- במבני משק ריקים
התוויות

סיפרדור הינו קוטל חרקים פירטרואידי המיועד להדברת זבובים, פרעושים, קרציות, כינים וקרדיות.
החומר הפעיל בתכשיר סיפרמתרין הינו מקבוצת הפירתרינים הסינטטיים הפועל כרעל מגע וכרעל קיבה.

מתאים ליישום במבני לולו, רפתות, דירים ואורוות ריקים מבעלי חיים ובסביבתם המיידית, בהם נערם זבל ובמקומות דגירה לטפילים חיצוניים.

תכולה ב-1 ליטר
סיפרמתרין 20%
פעילי שטח ומדללים עד 100%.
הוראות שימוש ומינון מומלץ

בעת היישום יש לפנות את המבנה מבעלי חיים ולכסות כלי מזון ושתייה.

מיהול מומלץ- 1:200 (1 ליטר תכשיר ב- 200 ליטר).

יש לרסס את הקירות (פנימיים וחיצוניים) משטחים, ציוד (לא כולל כלי אוכל ומים) וכן בכל מקום אפשרי של ריכוז חרקים.

טיפול יעיל נגד זבובים מומלץ לבצע בשעות ערב ואילו טיפול יעיל כנגד יתושים מומלץ לבצע לפנות בוקר.

יש לחזור על פעולת ההדברה בהתאם לצורך.

1 ליטר תמיסה מהולה ליישום על שטח 15- 20 מ"ר.

אין לאכלס את המבנה 24 שעות לאחר היישום.

אזהרות

רעיל ומזיק בשאיפה, בבליעה ובמגע עם העור.
צורבני לעור, לעיניים ולמערכת הנשימה - יכול לגרום לנזק חמור בעין.
מומלץ לנשים בגיל הפוריות להמנע מחשיפה לתכשיר שעלול לגרום נזק לעובר.

התכשיר דליק יש להרחיקו מחום ולהבה גלויה

אין להשתמש על בעלי חיים ומזון

אמצעי זהירות
אין להשתמש על בעלי חיים ומזון.
בעת היישום יש להשתמש בבגדי מגן, כפפות גומי, מסיכה עם מסנן מסוג A- המיועד לחומרים כימיים ומשקפי מגן.
יש לכסות כלי שתיה ומזון לפני הריסוס.
יש להחליף בגדים ולשטוף ידים, פנים וחלקי גוף חשופים בגמר הריסוס.
יש לכבס את הבגדים בהם השתמש המרסס בנפרד.
יש להמנע ממגע התכשיר עם העור, העיניים ומשאיפת החומר או בליעתו.
התכשיר דליק - יש להרחיקו מחום ולהבה גלויה.
עזרה ראשונה
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים ולפנות לייעוץ רפואי.
במקרה של חשש להרעלה משאיפה או בליעה, יש לעבור לאיזור עם אויר נקי, לא לגרום להקאה - לפנות ליעוץ רפואי ולהציג את תוית המוצר.
למידע רפואי ניתן לפנות למרכז הארצי להרעלות טל - 04-8541900.
אחסון
יש לאחסן את התכשיר במקום נעול ואפל המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ומבע"ח.
טיפול באריזות ריקות
שטוף היטב את האריזה, לפחות 3 פעמים, שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס, נקב את האריזה הריקה השטופה והשלך אותה למיכל אשפה.
אריזה
בקבוק 1 ליטר
סכנות לסביבה
החומר רעיל לדגים ודבורים יש להזהר בשימוש ולא לזהם מקורות מים.
אין להשתמש על בעלי חיים ומזון
מספר רישום בשירותים הוטרינריים
1223
יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל
דליק
מוצר חדש