Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
קרדיציד אבקה
אבקה להדברת טפילים חיצוניים על עופות וסביבתם.
התוויות
להדברת כינים וקרדיות (אקריות) - כולל קרדית העוף הצפונית והטרופית, קרדית הנוצה, קרדית אדומה וטפילים חיצוניים אחרים הפוגעים ומטרידים את העופות.
תכולה
פרמתרין (ביחס איזומרים ציס:טרנס 75:25) 1%
חומרי מילוי (טלק) ומונעי התגבשות 99%
הוראות שימוש ומינון מומלץ
יש לאבק את העופות בהתאם להנחיות המופיעות בטבלה שלהלן:
מינון מומלץ כשמיקום הטפיל בעיקר באיזור הביב של העוף או באיזור הכנפיים:
עופות הטלה: כ-10 גרם לעוף.
עופות רביה: כ-15 גרם לעוף.
מינון מומלץ כשמיקום הטפיל בסדקים ובתאי ההטלה במהלך היום ובלילה על העוף:
כ10-15 גרם לעוף.
מינון מומלץ לכל חלקי הגוף של העוף:
עופות הטלה: כ-10 גרם לעוף.
עופות רביה: כ-15 גרם לעוף.
אזהרות
אין לטפל בתכשיר 14 ימים לפני שחיטה.
איסוף ביצים מותר 5 ימים לאחר הטיפול בתכשיר.
התכשיר רעיל ומזיק בשאיפה, בבליעה ובמגע עם העור והעינים.
בתכשיר סיכון אפשרי לנזק לעובר אדם, מומלץ לנשים בגיל הפוריות, לא לבוא במגע עם התכשיר.
אמצעי זהירות
בעת ההכנה והיישום, יש להשתמש בבגדי מגן עם שרוולים ארוכים, כפפות גומי, מסיכת אבק עם מסנן מסוג P2 ומשקפי מגן.
עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולכבס אתבגדי העבודה לפני שימוש חוזר.
מנע מגע התכשיר עם כלי המזון ומי השתיה של העופות.
עזרה ראשונה
יש להמנע ממגע התכשיר עם העור, העיניים ומשאיפת החומר או בליעתו. במקרה של מגע עם העיניים / עור יש לשטוף היטב במים ולפנות לייעוץ רפואי.
במקרה של חשש להרעלה משאיפה או בליעה, יש לעבור לאזור עם אויר נקי, לא לגרום להקאה, לפנות לייעוץ רפואי ולהציג את תוית המוצר.
במקרה חירום יש לפנות למרכז הרעלים בי"ח רמבם חיפה בטלפון - 04-8541900.
אחסון
אחסן את החומר במקום נעול קריר ואפל הרחק מהישג ידם של ילדים ומבעלי חיים.
טיפול באריזות ריקות
רוקן היטב את האריזה, גזור/קרע את האריזה הריקה והשלך אותה למיכל האשפה.
אריזה
שקית 1 ק"ג
סכנות לסביבה
התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים, בעת היישום יש להיזהר בשימוש ולא לזהם מקורות מים.
התכשיר רעיל לדבורים, אין ליישם את התכשיר בקרבת דבורים.
מספר רישום בשירותים הוטרינריים
מס' רישוי 147
רעיל
סיכונים סביבתיים