Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
קרצימת 25
אבקה רטיבה לריסוס
התוויות

להדברת כינים, קרציות, קרדיות כולל קרדית העוף הצפונית והטרופית, קרדית הנוצה הפוגעים בעופות והודיים.

תכולה:
Naphthyl-N-Methylcarbamate 25%
טלק/קאולין וחומרים אינרטיים עד 100%
הוראות שימוש ומינון מומלץ

20 גרם "קרצימת 25" לכל ליטר מים.

מנע מגע התכשיר עם כלי המזון ומי השתייה של העופות.

אופן ההכנה:

הוסף את כמות קרצימת 25 הדרושה לריכוז המומלץ למעט מים תוך בחישה עד שתתקבל עיסה אחידה. השלם תוך בחישה את כמות המים עד לנפח הדרוש.

רסס ישירות על העופות לפי המינון המומלץ בטבלה.

מינון מומלץ:

סוג הטפיל

מינון

הערות

קרדיות

מטילות מגזע קל : 150 - 200 סמ"ק לעוף

יש לחזור על הטיפול

 

מטילות מגזע בשר: 250 – 300 סמ"ק לעוף

כעבור 10 - 14 יום להשמדת

כינים

מטילות מגזע קל : 150 - 200 סמ"ק לעוף

הבקיעות החדשות של ביצי

 

מטילות מגזע בשר : 250 גרם לעוף

הכינים

 
מומלץ לרסס לאחר איסוף אחרון של הביצים למניעת שבר. 
אזהרות

1.      התכשיר רעיל בבליעה ומשפיע על מערכת העצבים. מעכב כולין אסטראז.

2.      התכשיר מסוכן בשאיפה.

3.      בתכשיר סיכון אפשרי לנזק לעובר אדם, מומלץ לנשים בגיל הפוריות לא לבוא במגע עם התכשיר.

4.      התכשיר עלול להיות מוטוגני Possible mutagen)).

אמצעי זהירות

1.   בעת ההכנה והיישום, יש להשתמש בבגדי מגן עם שרוולים ארוכים, כפפות גומי, מסיכת אבק עם מסנן מסוג A2P3 ומשקפי מגן.

2.   עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולכבס בנפרד את בגדי העבודה.

3.   יש להימנע ממגע התרסיס עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו.

4.   במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

עזרה ראשונה

החומר הפעיל מעכב כולינאסטרזה אנטידוט - אטרופין

 

1.      במקרה של זיהום בעור או פגיעה בעיניים - יש לשטוף היטב במים זורמים.

2.      בחשד להרעלה משאיפה / בליעה יש לעבור לאזור עם אויר נקי, לא לגרום  להקאה, לפנות לייעוץ רפואי ולהציג את תוית המוצר.

 

המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם חיפה 04-8541900. 

אחסון

שמור במקום נעול קריר ואפל המיועד לחומרי הדברה.

הרחק מהישג ידם של ילדים ומבעלי חיים.

טיפול באריזות ריקות

רוקן היטב את האריזה, גזור/קרע את האריזה הריקה והשלך אותה למיכל האשפה. 

סכנות לסביבה

1.   החומר רעיל לדגים וליצורים החיים במים, בעת היישום יש להיזהר בשימוש ולא לזהם מקורות מים.

2.   התכשיר רעיל לדבורים, אין ליישם את התכשיר בקרבת דבורים.

יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל