Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
ליבקוקס livacox T
תרכיב קוקסידיוזיס חי מוחלש לתרנגולות
התוויות
תרחיף לבן עכור של אואוציסטות חיות מוחלשות למתן דרך מי השתיה של תרנגולות .
לפיתוח חסינות לאורך זמן כנגד קוקסידיוזיס לתרנגולות 10 - 14 יום לאחר החיסון .
הרכב
Eimeria acervulina 46,000 oocysts/ml
Eimeria maxima 38,000 oocysts/ml
Eimeria tenella oocysts/ml 46,000
Chloroamine 1%
הוראות שימוש ומינון מומלץ
ליבקוקס מיושם במי שתיה , דרך הפה , לפטמים בני 7-3 ימים .
השימוש בתרכיב לפי הוראות הרופא הוטרינרי המטפל בלבד .
נער כל בקבוק ליבקוקס היטב לפני השימוש וערבב אותו ביסודיות בכמות המתאימה של מי שתיה כפי שתפורט בהמשך .
להבטחת צריכה של כמות מספקת ממנת התרכיב ע"י כל אפרוח , יש להצמיא את האפרוחים ע"י הפסקת הזרמת מי השתיה שעתיים לפני החיסון .
צריכת מי השתיה המכילים את התרכיב צריכה להתבצע בתוך שעתיים .
ניתן להגיש את התרכיב ישירות לפעמוני השתיה או דרך המיכל המרכזי המחובר לשקתות או הטיפניות .
הערה : בזמן מתן התרכיב יש להוציא את הפילטר בין המיכל המרכזי למערכת השתיה .
1 מ"ל תרכיב ליבקוקס ב 1 ליטר מים יספיקו ל - 100 אפרוחים .
כלומר , בקבוק של 1000 מנות (10 מ"ל ) ב- 10 ליטר מים יספיקו ל – 1000 אפרוחים .
ו – 1 בקבוק של 5000 מנות ( 50 מ"ל ) ב- 50 ליטר מים יספיקו ל – 5000 אפרוחים .
אזהרות
אין התוויות נגד ידועות לשילוב של ליבקוקס עם תרכיב נגיפי או חיידקי אחר .
אין זמן המתנה לשחיטה .
אמצעי זהירות
דלל את התרכיב במי שתיה קרים .
יש לוודא שקיימים מספיק אמצעי שתיה (פעמונים , שקתות או טיפניות ) , כך שכל האפרוחים יוכלו לקבל את המינון הנכון .
אין להשתמש בתכשירים אנטי קוקסידיאליים ו/או פורזולידון במזון , לאורך כל תקופת הגידול .
אין להשתמש בתכשירי סולפא ו/או אמפרוליום יומיים לפני החיסון ועד 7 ימים אחריו .
אפרוחים המיועדים לחיסון , צריכים להיות בריאים ומגודלים בתנאי גידול טובים .
אפרוחים הנשלחים למעבדה דיאגנוסטית לבדיקה שלאחר המוות (Post mortem) מוכרחים להיות מסומנים כמחוסנים בליבקוקס אחרת המצאות אואוציסטות עשויה להביא לאבחנה מוטעית של קוקסידיוזיס .
אחסון
אחסן בטמפרטורה של 2 עד 8 מעלות צלזסיוס , אין להקפיא את התרכיב .
אריזה
בקבוקוני פלסטיק בני 10 סמ"ק ל -1000 מנות .
בקבוקוני פלסטיק בני 50 סמ"ק ל -5000 מנות .
יצרן
Biopharm - צכיה