Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
סייפן
קוטל חרקים במטעים, גד"ש וגפן
התוויות

סייפן הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת ה"כלורוניקוטיניל" מיועד להדברת כנימות עלה, ציקדות, עש מהרות ההדר וכנימות עש הטבק בד לגידולי ירקות, מטעים, הדרים וגדולי שדה.

תכולה ב- 1 ליטר
IMIDACLOPRID 350 גרם
הוראות שימוש ומינון מומלץ

הכנת התרסיס:

בהגמעה: יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש.

יש להגמיע את הכמות הרצויה לאחר שדוללה במים ביחס של 1:2 באיזור בית השורשים, בשליש השני של ההשקיה.

היישום בהגמעה יעשה רק במערכת מנותקת אויר.

בריסוס: יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש.

מודדים את הכמות הדרושה של סייפן ומערבבים עם מעט מים.

שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה

תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

אופן היישום:

בהגמעה: יש ליישם על שטח נקי מעשבים.

אין ליישם יותר מאשר פעמיים בעונה ובמרווחי זמן שאינם קטנים מחודש.

במקרה של יישום בהגמעה, חובה להתקין 2 שסתומי אל חזור לפני נקודת החיבור לכניסת התכשיר לקו ההשקיה.

קו ההשקיה יהיה קו סגור ללא המשך לגידולים נוספים.

יש לנקז את המערכת ואת קו ההשקיה בסיום היישום, כולל קצה המערכת.

המינון כמפורט בטבלה.

היישום ייעשה כטיפול מניעה או כטיפול תגובה.

במקרים של נגיעות מתקדמת, יש לחזור על הטיפול בהתאם לרמת הנגיעות, אך לא לפני הזמן המצוין בטבלה עבור כל גידול.

הוראות יישום: המינון והעיתוי משתנה מגידול לגידול. יש לפעול כמפורט על גבי התווית.

 

 הגידולים:
אבטיח, מלון, קישוא, מלפפון, פלפל, עגבניה, הדרים, אפרסמון, גפן, בננה.

 **אפרסק ,נקטריה, שזיף,שקד,משמש, תפוח,אגס.

 

* שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב עם תכשירים אחרים.
 
**
פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10 – 14 יום אחרי היישום בהגמעה.

 

 כניסה מחדש: 24 שעות.

 

 

ניקוי מערכת ההשקיה:

יש לנקז את מערכת ההשקיה בתום יישום בהגמעה. יש לשטוף במים את הצנרת ואת מיכל הדשן את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם.

יש לסלק את התשטיפים בשיטות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
אזהרות
התכשיר מסוכן בבליעה או במגע. חשיפת עור חוזרת לתכשיר עלולה לגרום לתגובה אלרגית.
אמצעי זהירות
יש ללהמנע ממגע של התכשיר המרוכז או המהול בעור, בעיניים או בבגדים . יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה. יש להגן על העיניים ועל העור באמצעות חליפת מגן עשויה P.V.C משקפי מגן עמידים לכימיקלים ,כפפות נאופרן , נעלי עבודה וגרביים . אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

 הגנה אישית בגמר העבודה:

לאחר היישום יש להתרחץ במים וסבון, להחליף בגדים ולכבסם בנפרד מיתר הכביסה. 

אריזה
1 ליטר, 5 ליטר
סכנות לסביבה
התכשיר רעיל ליצורים החיים במים יש למנוע הגעת התכשיר או התרסיס או מי השטיפה לבריכות דגים ומקורות מים .התכשיר רעיל לדבורים . יש להכניס דבורים רק שבועיים מיום הטיפול. יישום בריסוס פוגע בדבורים.
מספר רישום בשירותים הוטרינריים
רישיון האגף להגנת הצומח: 07/הצ/1882

 

יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ