Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
אובליסק
קוטל מזיקים בפורמולציית OD - תרחיף בשמן
התוויות

אובליסק הינו תכשיר בעל מנגנון פעולה הגורם לעיכוב סינתזת חומצות השומן בכנימת עש טבק. 

התכשיר מיועד לטיפול בדרגות הצעירות של החרק. 

תכולה ב-1 ליטר
SPIROMESIFEN 250 גרם/ליטר
הוראות שימוש ומינון מומלץ

הכנת התרסיס: יש לנער היטב את המיכל לפני השימוש. מודדים את הכמות הדרושה של אובליסק ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

 

הוראות יישום:

המינון והעיתוי כמפורט בטבלה.

הגידול

המזיק

מינון

 סמ''ק לדונם

 

נפח תרסיס בליטר לדונם

ימי המתנה

מלון

כנימת עש הטבק

60-120

25-40

21

חציל, עגבניה, פלפל

3

 ימים לפני קטיף נקבעו על פי בדיקת שאריות אחרי ריסוס אחד בלבד. 

 

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס:

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש

לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק

תשטיפים.

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל

הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות

 מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי

 ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. 

אזהרות

גורם לרגישות במגע עם עור חשוף ומזיק בבליעה.

 חשיפה כרונית לתכשיר ללא אמצעי מיגון עלולה לגרום לפגיעה בכליות, ברחם, בבלוטת האדרנל ויתכן אף בבלוטת התריס.

אמצעי זהירות

יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה. להימנע מבליעת התכשיר או שאיפתו ומכל מגע בעור ו/או בעיניים. אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול בחומר.

יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל גרביים ולהגן על הידיים עם כפפות גומי

( לפי תקן(EN-374/3 יש להשתמש במסכת חצי פנים (תקן EN 140) עם מסנן משולב

( לפי תקן EN 14387) מסוג ABEK2-P3 להגנה על דרכי הנשימה ובמשקפי מגן

( לפי תקן EN-166 ).

עזרה ראשונה

במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של בליעה או שאיפה יש לפנות לרופא.

מידע לרופא:

במקרה הרעלה, נא להתקשר למרכז הארצי לייעוץ רפאי בהרעלות טל. 04-7771900

אחסון

אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול לחומרי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש להרחיק ממזון אדם וחיה.

טיפול בחומר שנשפך:

תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
אריזה
1 ליטר
סכנות לסביבה

התכשיר רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום לתופעות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

התכשיר אינו רעיל לדבורים.

מספר רישום בשירותים הוטרינריים

רישיון האגף להגנת הצומח: 2017/הצ/4421

יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל
סיכונים סביבתיים
מוצר חדש