Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
תיאדור - Thiador SE
קוטל חרקים סיסטמי - מיועד להדברת מזיקים כרעל מגע וכרעל קיבה
התוויות

תיאדור הוא קוטל חרקים סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל המיועד להדברת מזיקים כרעל מגע וכרעל קיבה. התכשיר אינו פוגע בדבורים.  

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי.

הרכב ב- 1 ליטר
תיאכלופריד - Thiacloprid 25%
הוראות שימוש ומינון מומלץ

 הכנת התרסיסיש לנער היטב את המיכל לפני השימוש.

מודדים את הכמות הדרושה של תיאדור ומערבבים עם מעט מים. שופכים בהדרגה למיכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.  

 

הגידול

המזיק

הריכוז ב %

בריסוס לנגירה

מעל 100 ליטר מים לדונם

מועד אחרון לריסוס לפני קטיף

(ימים)

הערות

תפוח / אגס

עש התפוח

 0.04% (40 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים ריסוס עד לנגירה)

3 ימים

יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח ריסוס עד לנגירה

אפרסק/נקטרינה

שזיף

ציקדות

7 ימים

 

גפן

ציקדות

30 ימים

 

בגמר השימוש :

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

 

 סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

 

הגנה אישית בגמר העבודה

אחרי הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדים.

 

את בגדי העבודה לריסוס יש לכבס בנפרד מהכביסה הרגילה

 

מועד כניסה מחדש לשטח שטופל:  אין להיכנס לשטח המרוסס לפני התייבשות התרסיס. 

 

תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

אזהרות

התכשיר מזיק בבליעה ובנשימה, ומגרה את העיניים.

קיימת עדות מוגבלת שהתכשיר גורם לגידולים בחיות מעבדה. 
אמצעי זהירות

יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה. להימנע מבליעת התכשיר או שאיפתו ומכל מגע בעור ו/או בעיניים. יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעלים סגורות כפפות גומי  משקפי מגן ומסיכה בעלת מסנןABEK A2P3 .

אין לאכול,  לשתות ו/או לעשן בזמן הטיפול בחומר.

עזרה ראשונה

במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות.

במקרה של בליעה יש לפנות לרופא ולהציג לו את התווית.

במקרה הרעלה, נא להתקשר למרכז הארצי לייעוץ רפאי בהרעלות בית החולים רמב"ם

טל. 8541900 - 04

אחסון
אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול ומוצל לחומרי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. יש להרחיק ממזון אדם וחיה.
טיפול באריזות ריקות
שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.
סכנות לסביבה

רעיל לבע"ח החיים במים, אין לרסס בסמיכות למקווי מים ולמקורות מים כלשהם. יש להקפיד ששאריות התכשיר או מי השטיפה לא יזהמו, בריכות דגים ומקורות מים.

מספר רישום בשירותים הוטרינריים
2012 / הצ / 4142
יצרן
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
רעיל
מוצר חדש