דורקון

תכשיר אבקתי רחב טווח לחיטוי מבנים ומשטחים במשק חקלאי

תכשירים למדגרות
תכשירים לעופות
תכשירי חיטוי - עופות
מוצרים לבקר
תכשירי חיטוי - בקר
תכשירים לעופות
עופות
תכשירי חיטוי
חיטוי - מוצרים
מוצרים לבקר
בקר

מיועד לחיטוי מבנים חקלאיים (ללא נוכחות בעלי חיים), מבני אחסון, רפתות, לולים, אורוות, מדגרות, ולטבילת נעליים בכניסה ללולים ומבנים חקלאיים ולטבילת גלגלי רכבים בכניסה למשקים חקלאיים. התכשיר יעיל כנגד מגוון רחב של חיידקים ופטריות מסוג:

Pseudomonas aeruginosa, E-coli, Staph aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium, Enterobacter aerogene, Listeria monocytogenes, Candida albicans, African swine fever virus (ASFV), Newcastle disease virus (NDV), Infectious bronchitis virus (IBV) and Avian Influenza A Virus.

ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר: 1226
תו תקן מיוצר בישראל
תו תקן איזו 9001:2015

התוויות הבטיחות משתנות מעת לעת. בכדי לקבל את ההתוויה המעודכנת יש ליצור קשר עם החברה.

תכשיר אבקתי רחב טווח לחיטוי מבנים ומשטחים במשק חקלאי

תכשירים למדגרות
תכשירים לעופות
תכשירי חיטוי - עופות
מוצרים לבקר
תכשירי חיטוי - בקר
תכשירים לעופות
עופות
תכשירי חיטוי
חיטוי - מוצרים
מוצרים לבקר
בקר
ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר: 1226

מיועד לחיטוי מבנים חקלאיים (ללא נוכחות בעלי חיים), מבני אחסון, רפתות, לולים, אורוות, מדגרות, ולטבילת נעליים בכניסה ללולים ומבנים חקלאיים ולטבילת גלגלי רכבים בכניסה למשקים חקלאיים. התכשיר יעיל כנגד מגוון רחב של חיידקים ופטריות מסוג:

Pseudomonas aeruginosa, E-coli, Staph aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium, Enterobacter aerogene, Listeria monocytogenes, Candida albicans, African swine fever virus (ASFV), Newcastle disease virus (NDV), Infectious bronchitis virus (IBV) and Avian Influenza A Virus.

התוויות הבטיחות משתנות מעת לעת. בכדי לקבל את ההתוויה המעודכנת יש ליצור קשר עם החברה.

תו תקן מיוצר בישראל
תו תקן איזו 9001:2015

מוצרים נוספים

ביוויט גמלים

סינכלור מחוזק

סופר אלקטרוליט לסוסים

קרדיציד 1% – אבקה

פסיליום לסוסים

דורפריד Dorprid SC

ארטרידור לסוסים

B קומפלקס לסוסים

פרופילן גליקול USP

ביודור E + סלניום

אלקטרוליטים לחזירונים

NC DOR אנ.סי דור

דלתא פורטה לתברואה

סטריל אנטי פרזיט

אקודייר נוזלי

וירקס – Desogerme VIREX

סופר BE + סלניום

דורפליי נוזלי לתברואה

ביוטין פלוס לסוסים

אלקטרוליטים לעופות

סופר הורס Super Horse

פסיליום פלוס לסוסים

דורג’ל פלוס

ספטודור פורטה