הלמיד

תכשיר רחב טווח לחיטוי במשק החקלאי

תכשירים למדגרות
תכשירים לעופות
תכשירי חיטוי - עופות
מוצרים לבקר
תכשירי חיטוי - בקר
תכשירים לעופות
עופות
תכשירי חיטוי
חיטוי - מוצרים
מוצרים לבקר
בקר

 יעיל כנגד חיידקים, נגיפים ופטריות.

 יציב בתמיסה, גם בטמפ’ גבוהות. (°C35 ל- 120 יום).

 אינו מאכל (קורוסיבי) מתכות מגולוונות במינון המומלץ.

 הלמיד מיועד לחיטוי כללי בלול, הרפת ובבריכות דגים – ללא נוכחות בע”ח.

לחיטוי ביצי רבייה, חיטוי מערכות החליבה וחיטוי מערכות מי השתייה.

לחיטוי פטמות הפרה לאחר חליבה ולטיפול בבריכות מים במהלך גידול הדגים ובנוכחותם, כנגד הפתוגנים:

Campylobacter spp. Jejuni, Clostridium sporogenes, E Coli, Pseudomonas species, Salmonella species,

Staph. aureus, FMDV, Gumboro disease virus, Infectious bronchitis virus, Influenza virus, NCD,

 Aspergillus species, Candida albicans

 

ברישיון השירותים הווטרינריים מספר 81.
תו תקן מיוצר בישראל
תו תקן איזו 9001:2015

התוויות הבטיחות משתנות מעת לעת. בכדי לקבל את ההתוויה המעודכנת יש ליצור קשר עם החברה.

תכשיר רחב טווח לחיטוי במשק החקלאי

תכשירים למדגרות
תכשירים לעופות
תכשירי חיטוי - עופות
מוצרים לבקר
תכשירי חיטוי - בקר
תכשירים לעופות
עופות
תכשירי חיטוי
חיטוי - מוצרים
מוצרים לבקר
בקר
ברישיון השירותים הווטרינריים מספר 81.

 יעיל כנגד חיידקים, נגיפים ופטריות.

 יציב בתמיסה, גם בטמפ’ גבוהות. (°C35 ל- 120 יום).

 אינו מאכל (קורוסיבי) מתכות מגולוונות במינון המומלץ.

 הלמיד מיועד לחיטוי כללי בלול, הרפת ובבריכות דגים – ללא נוכחות בע”ח.

לחיטוי ביצי רבייה, חיטוי מערכות החליבה וחיטוי מערכות מי השתייה.

לחיטוי פטמות הפרה לאחר חליבה ולטיפול בבריכות מים במהלך גידול הדגים ובנוכחותם, כנגד הפתוגנים:

Campylobacter spp. Jejuni, Clostridium sporogenes, E Coli, Pseudomonas species, Salmonella species,

Staph. aureus, FMDV, Gumboro disease virus, Infectious bronchitis virus, Influenza virus, NCD,

 Aspergillus species, Candida albicans

 

התוויות הבטיחות משתנות מעת לעת. בכדי לקבל את ההתוויה המעודכנת יש ליצור קשר עם החברה.

תו תקן מיוצר בישראל
תו תקן איזו 9001:2015

מוצרים נוספים

פונגידור פלוס

NC DOR אנ.סי דור

פלייקו וטרינרי

דלתא פורטה לתברואה

סופר ביוויט משופר

מים מזוקקים

ביוטין פלוס לסוסים

סופר הורס Super Horse

סופר אלקטרוליט לסוסים

גלוקוזאמין לסוסים

אקודייר נוזלי

גופרת נחושת מוחמצת

וגאספט פורטה

דורפליי נוזלי לתברואה

דורקלין בלו

סודיום בי קרבונט

ריבו וויט לציפורים

דורפריד Dorprid SC

ארטרידור לסוסים

אלקטרוליטים לחזירונים

אלכוהול 70% – IPA

סופר BE + סלניום

ביודור הודים

פסיליום לסוסים