סינכלור מחוזק

תוסף למי שתייה לנטרול יוני כלור

תוספי מזון
תוספי מזון - מוצרים
תוספי מזון
תוספי מזון
תכשירים לעופות
עופות

סינכלור מיועד להוספה למי שתייה של עופות בעת מתן תרכיבים חיים. יוני הכלור המוספים ו/או הקיימים במי השתייה הינם בעלי יכולת לנטרל את הנגיף/חיידק המצוי בתרכיב החי ובכך לפגוע ביעילות החיסון. החומר הפעיל בתכשיר הינו בעל פעילות המנטרלת את יוני הכלור הפעיל שבמים הוספת האינדיקטור הכחול משמשת כביקורת לנוכחות התוסף במים לפני הגשת התרכיב במים.

תעודת היתר מספר 160 מאגף המזון לבעלי חיים בשירותים הווטרינרים.
תו תקן מיוצר בישראל
תו תקן איזו 9001:2015

התוויות הבטיחות משתנות מעת לעת. בכדי לקבל את ההתוויה המעודכנת יש ליצור קשר עם החברה.

תוסף למי שתייה לנטרול יוני כלור

תוספי מזון
תוספי מזון - מוצרים
תוספי מזון
תוספי מזון
תכשירים לעופות
עופות
תעודת היתר מספר 160 מאגף המזון לבעלי חיים בשירותים הווטרינרים.

סינכלור מיועד להוספה למי שתייה של עופות בעת מתן תרכיבים חיים. יוני הכלור המוספים ו/או הקיימים במי השתייה הינם בעלי יכולת לנטרל את הנגיף/חיידק המצוי בתרכיב החי ובכך לפגוע ביעילות החיסון. החומר הפעיל בתכשיר הינו בעל פעילות המנטרלת את יוני הכלור הפעיל שבמים הוספת האינדיקטור הכחול משמשת כביקורת לנוכחות התוסף במים לפני הגשת התרכיב במים.

התוויות הבטיחות משתנות מעת לעת. בכדי לקבל את ההתוויה המעודכנת יש ליצור קשר עם החברה.

תו תקן מיוצר בישראל
תו תקן איזו 9001:2015

מוצרים נוספים

NC DOR אנ.סי דור

מים מזוקקים

גלוקוזאמין לסוסים

סופר אלקטרוליט לסוסים

גופרת נחושת מוחמצת

אלקטרוליטים לעופות

פסיליום לסוסים

סינכלור מחוזק

פסיליום+מגנזיום סולפאט

סופר BE + סלניום

דלתא פורטה לתברואה

סופר הורס Super Horse

ספטודור פורטה

ביוויט גמלים

B קומפלקס לסוסים

פסיליום פלוס לסוסים

סופר ביוויט משופר

דורקלין בלו

סנגרוויט Extra

סטריל אנטי פרזיט

ביופקט (בטעם שוקו)

דורפליי נוזלי לתברואה

אקודייר אבקה